Positiivinen luottotietorekisteri – Mikä se on?

Positiivinen luottotietorekisteri

Positiivinen luottotietorekisteri on tietokanta, johon tallennetaan tiedot yksityishenkilöiden tuloista ja luotoista, kuten asuntolainoista, opintolainoista, kulutusluotoista, luottokorttiveloista ja osamaksusopimuksista. Rekisterin avulla luotonmyöntäjät saavat ajantasaiset tiedot lainanhakijan taloudellisesta tilanteesta, mikä parantaa luotonannon läpinäkyvyyttä ja auttaa vähentämään kotitalouksien ylivelkaantumista. Positiivinen luottotietorekisteri ei sisällä maksuhäiriömerkintöjä, jotka säilyvät negatiivisissa luottotietorekistereissä. Rekisteri auttaa sekä luotonmyöntäjiä tekemään tarkempia päätöksiä että kuluttajia hallitsemaan talouttaan paremmin.

Positiivinen luottotietorekisteri

Positiivinen luottotietorekisteri kokoaa yhteen tiedot yksityishenkilöiden luotoista. Tämä rekisteri otettiin käyttöön 1. huhtikuuta 2024, ja sen tavoitteena on parantaa luotonantajien kykyä arvioida luotonhakijoiden luottokelpoisuutta sekä vähentää kotitalouksien ylivelkaantumista.

Kotitalouksien ylivelkaantuminen on ollut kasvussa Suomessa lähes koko 2000-luvun ajan. Valtioneuvoston vuonna 2020 julkaisema selvitys osoittaa, että maksuhäiriöisten henkilöiden määrä kasvoi edeltävän kymmenen vuoden aikana yli 80 000 henkilöllä.

Kesällä 2022 voimaan astunut laki positiivisesta luottotietorekisteristä pyrkii hillitsemään kotitalouksien ylivelkaantumista. Laki tarjoaa luotonantajille reaaliaikaista tietoa asiakkaiden tuloista ja veloista, tukien näin luottopäätösten tekemistä.

Alla kerromme tarkemmin muun muassa siitä, mikä positiivinen luottotietorekisteri on, kuka voi pyytää rekisteriotetta positiivisesta luottotietorekisteristä, mitä tietoja positiivinen luottotietorekisteri sisältää, miten kuluttaja hyötyy positiivisesta luottotietorekisteristä ja mitkä ovat positiivisen luottotietorekisterin vaikutukset lainan saantiin.

Mikä on positiivinen luottotietorekisteri?

Positiivinen luottotietorekisteri on Verohallinnon Tulorekisteriyksikön hallinnoima tietokanta, joka kokoaa yhteen tiedot yksityishenkilöiden tuloista ja luotoista. Rekisteriin tallennetaan myös tiedot esimerkiksi lainanlyhennyksistä, luottosopimusten muutoksista ja maksuviiveistä.

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa:

Ensimmäisessä vaiheessa, alkaen 1. huhtikuuta 2024, rekisteriin sisällytetään luotonmyöntäjien ilmoittamat tiedot yksityishenkilöille myönnetyistä kuluttajaluotoista ja niihin verrattavista luotoista. Tämä tarkoittaa, että rekisteriin ilmoitetaan muun muassa asuntolainat, opintolainat, luottokortit, kulutusluotot ja osamaksusopimukset.

Toisessa vaiheessa, alkaen 1. joulukuuta 2025, rekisteriin lisätään tiedot luotoista, jotka on myönnetty yksityisille elinkeinonharjoittajille.

Pankit ja rahoituslaitokset ovat velvoitettuja raportoimaan myöntämänsä lainat tietokantaan päivittäin. Tämän ansiosta positiivinen luottotietorekisteri sisältää lähes reaaliaikaiset tiedot kuluttajien ottamista lainoista ja niihin liittyvistä muutoksista, kuten lainanlyhennyksistä.

Kuka voi pyytää otetta positiivisesta luottotietorekisteristä?

Laki positiivisesta luottotietorekisteristä (739/2022) määrittelee tarkasti, kenellä on oikeus saada tietoja rekisteristä ja mihin tarkoituksiin niitä voidaan käyttää.

Luotonantaja voi pyytää rekisteriotetta vain seuraavissa tapauksissa:

 • Olet hakemassa uutta lainaa.
 • Haet muutosta olemassa olevaan lainasopimukseen, mikä edellyttää luottokelpoisuuden arviointia.
 • Olet takaamassa toisen henkilön lainaa.

Kuluttajansuojalain mukaan luotonantajalla on velvollisuus arvioida lainanhakijan luottokelpoisuutta luottorekisteritietojen ja muiden vastaavien tietojen perusteella. Jos haet esimerkiksi uutta kulutusluottoa, luotonmyöntäjä tarkistaa automaattisesti tulosi ja olemassa olevat luottosi pyytämällä otteen positiivisesta luottotietorekisteristä.

Myös tietyillä viranomaisilla on oikeus saada tietoja rekisteristä lain säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Näitä viranomaisia ovat Finanssivalvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Rahoitusvakausvirasto, Suomen Pankki ja Tilastokeskus. Kelalla ja Verohallinnolla ei ole pääsyä positiivisen luottotietorekisterin tietoihin.

Voit tarkistaa Verohallinnon ylläpitämästä asiointipalvelusta, ketkä ovat pyytäneet tietojasi ja mihin tarkoituksiin niitä on käytetty.

Miten hyötyä positiivisesta luottotietorekisteristä on kuluttajalle?

Positiivinen luottotietorekisteri hyödyttää myös kuluttajia. Jokainen yksityishenkilö voi kirjautua rekisterin sähköiseen asiointipalveluun, jossa voi tarkistaa omat luottotiedot ja tulorekisteriin ilmoitetut tulot. Palvelusta löytyy myös tietoja luottojen koroista, lyhennyksistä, päättymispäivistä ja muista tärkeistä tiedoista.

Näin tarkistat omat positiiviset luottotiedot:

 • Mene osoitteeseen vero.fi/positiivinenluottotietorekisteri.
 • Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 • Tarkastele tietoja luotoistasi ja tuloistasi. Palveluun on tallennettu tulot 12 edeltävän kuukauden ajalta.

Palvelussa voit myös asettaa itsellesi vapaaehtoisen luottokiellon, mikä voi olla hyödyllinen esimerkiksi identiteettivarkauden sattuessa. Kielto voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Jos huomaat virheitä positiivisissa luottotiedoissasi, ota ensisijaisesti yhteyttä luotonantajaan, sillä he ovat velvollisia ilmoittamaan korjatut tiedot palvelun ylläpitäjälle, Verohallinnolle. Voit myös halutessasi olla yhteydessä Verohallinnon asiakaspalveluun.

Positiivinen luottotietorekisteri parantaa luotonannon läpinäkyvyyttä

Luottorekisterit voidaan jakaa positiivisiin ja negatiivisiin rekistereihin. Suomessa on ollut käytössä niin kutsuttu negatiivinen luottorekisteri, joka sisältää vain lainanhakijan mahdolliset maksuhäiriömerkinnät.

Negatiivinen luottorekisteri ei siis anna tietoa lainanhakijan velkaantuneisuudesta. Vaikka henkilön luottotiedot olisivat moitteettomat, hänellä voi silti olla maksamattomia laskuja ja riski joutua maksuvaikeuksiin esimerkiksi liiallisen velanoton seurauksena.

Positiivinen luottotietorekisteri puolestaan parantaa luotonannon läpinäkyvyyttä. Kun luotonmyöntäjä saa rekisteristä ajantasaiset tiedot lainanhakijan tuloista ja veloista, perustuu lainapäätös aina hänen todelliseen maksukykyynsä.

Positiivisen luottotietorekisterin hyödyt:

 • Vähentää kotitalouksien ylivelkaantumista
 • Parantaa luotonantajien kykyä arvioida luotonhakijan luottokelpoisuutta
 • Auttaa kuluttajia hallitsemaan talouttaan paremmin
 • Tarjoaa luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa lainamarkkinoista
 • Helpottaa lainamarkkinoiden valvontaa ja seurantaa

Mitkä ovat positiivisen luottotietorekisterin vaikutukset lainan saantiin?

Luotonmyöntäjien näkökulmasta positiivinen luottotietorekisteri vähentää luottotappioiden riskiä. Rekisterin käyttöönoton myötä pankit ja rahoituslaitokset saavat aiempaa tarkempaa tietoa lainanhakijan taloudellisesta tilanteesta, mukaan lukien tulot ja velat.

Kuluttajan kannalta uudistus on kaksiteräinen miekka: lainan ehdot voivat parantua tai huonontua riippuen omasta maksukyvystä.

 • Voit saada lainaa paremmilla ehdoilla, jos olet hoitanut taloutesi hyvin. Arvioiden mukaan positiivinen luottotietorekisteri parantaa erityisesti niiden lainanhakijoiden mahdollisuuksia, joilla on vähän tai ei lainkaan olemassa olevia luottoja.
 • Voit saada lainaa huonommilla ehdoilla, jos maksukykysi arvioidaan heikoksi esimerkiksi useiden olemassa olevien lainojen vuoksi. Huono maksukyky voi pahimmillaan jopa estää lainan saamisen kokonaan.
 • Lainan saaminen voi nopeutua. Luotonmyöntäjät saavat tarvitsemansa tiedot sähköisestä rekisteristä lähes reaaliaikaisesti, mikä nopeuttaa lainanhakuprosessia.
 • Positiivinen luottotietorekisteri voi myös vähentää vakuuksien tarvetta. Arvioiden mukaan vakuudettomien lainojen määrä voi kasvaa, koska niitä voidaan myöntää pelkästään rekisteristä saatavan informaation perusteella.

Mitä tietoja sisältyy positiiviseen luottotietorekisteriin?

Positiiviseen luottotietorekisteriin tallennetaan tiedot muun muassa seuraavista kuluttajaluotoista:

 • Asuntolainat
 • Opintolainat
 • Kulutusluotot
 • Luottokorttivelat
 • Osamaksusopimukset
 • Kuluttajaluottoihin rinnastettavat leasingluotot

Rekisteri sisältää myös tiedot maksuviiveistä, mikäli lainan maksuerä on viivästynyt yli 60 päivää eräpäivästä tai laina on eräännytetty. Maksuviivemerkintä voi vaikeuttaa uuden luoton saamista samalla tavalla kuin maksuhäiriömerkintä.

Positiiviseen luottotietorekisteriin ei tallenneta maksuhäiriömerkintöjä. Maksuhäiriömerkinnät kirjataan edelleen negatiivisiin luottotietorekistereihin, joita Suomessa ylläpitää muun muassa Suomen Asiakastieto Oy.

Lainaa-netistä.fi
Logo